Kodu > Teadmiste > Sisu
Kroomhape analüüsimeetodid
Sep 19, 2018

Kroomhape õhus sisalduse määramine: pärast proovi kogumise filter, lahustunud keetmisel väävelhappega ja seejärel kolorimeetriliselt (Niosh meetod) lisamisel difenüül Kabbah.

Vees kroomhappe sisalduse määramine: pärast ekstraheerimist, määratakse proovi aatomabsorptsioonspektromeetria või kolorimeetrilise meetodi. Jäätmete kõrvaldamise meetod: kontsentreeritud kroomhappe jäätmete likööri teisendatakse trivalentset kroomi pärast keemilise reduktsiooni, reguleeritakse lahuse ph väärtus, oleks sade, setete, keemiliste jäätmete prügilas raviga.


Paari: Ei

Järgmise: Kroomhape