Kodu > Teadmiste > Sisu
Naatriumbikromaadi füüsikalised omadused
Sep 19, 2018

Välimus ja iseloom: oranžpunane kristalliseerumine, kergesti hügroskoopne.

Sulamistemperatuur (℃): 357 (veevaba)

Suhteline tihedus (vesi = 1): 2,35

Keemistemperatuur (℃): 400 (veevaba)

Molekulivalem: Na2cr207 2H2O

Molekulmass: 297.99 Lahustuvus: Vees lahustuv, alkoholis mittelahustuv.