Kodu > Uudised > Sisu
Naatriumperanganaadi füüsikalis-keemilised omadused
Sep 19, 2018

Tunnus: punane purpurkristall või pulber.

Suhteline tihedus: 2,47

Lahustuvus: lahustub vees, etanoolis ja eetris, lahustub vedelas ammoniaagis.

Sulamistemperatuur: 170 ° C

Keemistemperatuur: 100 ° C

Ladustamistingimused: ladustamistingimused, kerge laadimine ja mahalaadimine, eraldatud orgaanilistest ainetest, redutseerivatest ainetest ja väävlit sisaldavatest fosforitundlikest materjalidest.