Kodu > Uudised > Sisu
Kaaliumperanganaadi füüsikalis-keemilised omadused
Sep 19, 2018

Välimus ja iseloom: lilla kristalne tahkis

Lahustuvus: vees lahustuv, leelis, lahustub veidi metanoolis, atsetoonis, väävelhappes

Tihedus: 1,01 g / ml 25 ° C

Sulamistemperatuur: 240 ° C

Vesi lahustuv: 6,4 g / 100 ML (20ºC) Stabiilsus: stabiilne, kuid kokkupuude tuleohtlike ainetega võib põhjustada tulekahju. Välditavad ained hõlmavad redutseerijaid, tugevaid happeid, orgaanilisi materjale, kergestisüttivaid materjale, peroksiide, alkohole ja keemiliselt aktiivseid metalle.

Tugev oksüdeerija. Säilitamistingimused: hoone ventilatsioon, kergelt kergelt mahalaadimine, orgaanilise ainega, redutseeriva ainega, väävlisisaldusega fosfori süttivad lahustid